Zgromadzenie FSMD

Zgromadzenie Franciszkanów Sług Miłosierdzia Bożego

Zgromadzenie nie tylko dla tych, którzy zdecydują sie żyć w celibacie.

Zgromadzenie Franciszkanów Sług Miłosierdzia Bożego to zgromadzenie, które łączy w sobie braci składających trzy proste śluby ewangeliczne (czystości, ubóstwa i posłuszeństwa) – zgodnie z 1 regułą świętego Franciszka, ale także braci, którzy żyją w związku lub pragną założyć rodzinę, a którzy składają przyrzeczenia według 3 reguły świętego Franciszka. Wszyscy oni są jednak częścią jednego Zgromadzenia.

Zgromadzenie Franciszkanów Sług Miłosierdzia Bożego – skrót literowy od nazwy łacińskiej FSMD, to zgromadzenie o charakterze czynnym, oparte jak wyżej wspomniane na 1 i 3 Regule św. Ojca Franciszka.

Należy ono do licznej rodziny franciszkańskiej, posiada własną Konstytucje regulującą prawo wewnętrzne zgromadzenia. Duchowość zgromadzenia jest więc czysto franciszkańska, zawierająca sie w wezwaniu: „Pokój i Dobro”, a także wezwaniu własnym:  „Zawsze służyć  bliźniemu w potrzebie”, co wyraża sie w szczególny sposób przez dodatkowy ślub lub przyrzeczenie: „miłosiernej miłości”, składane przez wszystkich braci zgromadzenia.

​Strój zgromadzenia stanowi szara tunika z kapturem, oraz pasek franciszkański (biały sznur) z węzełkami symbolizującymi złożone śluby (przyrzeczenia). Przy pasku bracia noszą koronkę franciszkańska.

Ze względu na uwarunkowania do działania i rozwój zgromadzenia proces formacji w nim tj. przygotowania do ślubów i stania sie pełnoprawnym jego członkiem jest elastyczny.

Zakłada sie jednak następujące stopnie formacji:

Postulat trwający sześć miesięcy, roczny nowicjat, następnie  tzw. profesja czasowa i rozpoczęcie junioratu. Śluby lub przyrzeczenia czasowe można ponawiać co rok do trzech lat. Następnie składa sie profesje wieczysta stając sie już pełnoprawnym członkiem zgromadzenia. Brat w czasie formacji dokonuje wyboru czy złoży mniej zobowiązującą formę profesji tzw. przyrzeczenia życia w zgromadzeniu w oparciu o 3 regule franciszkańską, czy podejmie sie pełnego poświecenia Bogu poprzez złożenie ślubów prostych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa oraz ślubu miłosiernej miłości tj. szczególnego oddania sie służbie bliźniemu w potrzebie. Po złożeniu takich ślubów brata obowiązuje celibat.

​Bracia żyją w diasporze, rozproszeniu i działają w swoich środowiskach, pracując zawodowo na swe utrzymanie, jednocześnie żyjąc w duchu reguły i konstytucji zgromadzenia.

Bracia, którzy wyrażą taka wole, mogą tworzyć tzw. fraternie, organizować domy zgromadzenia, aby żyć razem.

​Jeśli czujesz powołanie do naszego zgromadzenia, skontaktuj sie z nami.

W zakładce: Bracia znajdziesz numer telefonu lub adres Email do o. Adama i o.Dawida, którzy chętnie odpowiedzą na twoje pytania.

Możesz odwiedzi nas na Facebooku: