W co wierzymy?

Naszym powołaniem jest głoszenie Ewangelii Jezusa Chrystusa poprzez Pismo Święte, Jego nauki i tradycje wiary katolickiej.

Naszym pragnieniem jest wielbienie Boga w celebracji Najświętszej Eucharystii, adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie, który jest centrum naszej wiary i naszej modlitwy.

Naszym pragnieniem jest wzbudzać we wszystkich ludziach miłość do Chrystusa, miłość do prawości i świadomość ich obowiązków wobec Boga i innych bliźnich. 

Naszą misją, zgodnie z misją Chrystusa, jest ewangelizowanie wszystkich dzieci bez względu na ich sytuację czy postawę w życiu i ofiarowanie im bezwarunkowej miłości i przebaczenia Ojca, tak jak to uczynił Chrystus, gdy chodził po tej ziemi.

Naszym pragnieniem jest oddać życie za Chrystusa, Jego Kościół i za siebie nawzajem. 

Naszym jedynym celem w tym życiu jako istot ludzkich jest kochać i przebaczać bezwarunkowo, tak jak Bóg kocha i przebacza nam bezwarunkowo. “Kochajcie się nawzajem, tak jak ja was kochałem”, bez wyjątków.

Naszym zadaniem jest rozwijanie Darów Ducha Święty i dawanie świadectwa.

Naszym pragnieniem jest służyć i chronić potrzeby wszystkich ludzi odrzuconych przez społeczeństwo.

Ubogich, bezdomnych, porzuconych, starszych,skrzywdzonych, chorych, umierających, prześladowanych, imigrantów.

Naszym obowiązkiem jest głoszenie Bożej sprawiedliwości i bezwarunkową  miłość wszystkim ludziom a osąd pozostawić Bogu.