W co wierzymy?

Naszym obowiązkiem jest głoszenie Ewangelii Jezusa Chrystusa poprzez Pismo Święte, Jego nauki i tradycje wiary katolickiej.

Naszym obowiązkiem jest wielbienie Boga w celebracji Najświętszej Eucharystii, adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie, który jest centrum naszej wiary i naszej modlitwy.

Naszym obowiązkiem jest wzbudzać we wszystkich ludziach miłość do Chrystusa, miłość do prawości i świadomość

ich obowiązków wobec Boga i innych bliźnich. Naszą misją, zgodnie z misją Chrystusa, jest ewangelizowanie WSZYSTKICH DZIECI bez względu na ich sytuację czy postawę w życiu i ofiarowanie im bezwarunkowej miłości i przebaczenia Ojca, tak jak to uczynił Chrystus, gdy chodził po tej ziemi.

Naszym obowiązkiem jest oddać życie za Chrystusa, Jego Kościół i za siebie nawzajem. Naszym jedynym celem w tym życiu jako istot ludzkich jest kochać i przebaczać bezwarunkowo, tak jak Bóg kocha i przebacza nam bezwarunkowo. “Kochajcie się nawzajem, tak jak ja was kochałem”, BEZ WYJĄTKÓW.

Naszym obowiązkiem jest wykonywanie Darów Ducha poprzez nasz kult i świadectwo.

Naszym obowiązkiem jest SŁUŻYĆ I CHRONIĆ POTRZEBY wszystkich ludzi odrzuconych przez społeczeństwo: ubogich, bezdomnych, porzuconych, starszych, maltretowanych, chorych, umierających, prześladowanych, imigrantów.

Naszym obowiązkiem jest sprowadzić WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI i BEZWARUNKOWĄ MIŁOŚĆ

do WSZYSTKICH ludzi, a to WYRZUCENIE zostało pozostawione Bogu.