Sukcesja Apostolska

Doktryna sukcesji apostolskiej stwierdza, że ​​Chrystus udzielił pełnej sakramentalnej władzy Kościoła Dwunastu Apostołom w sakramencie święceń, czyniąc ich pierwszymi biskupami.

Przekazując pełnię sakramentu święceń Apostołom, otrzymali oni upoważnienie do udzielania sakramentu Święceń innym, w ten sposób konsekrując więcej biskupów w bezpośredniej linii, która może wywodzić swój początek z Dwunastu Apostołów i Chrystusa.

To bezpośrednie następstwo biskupów od apostołów do współczesnych biskupów jest określana jako sukcesja apostolska.

Chrystus powierzył Apostołom kierownictwo wspólnoty wierzących, a także obowiązek przekazywania i zachowania “depozytu wiary” po łacinie “DEPOSITUM FIDEI” (to znaczy doświadczenie Chrystusa i jego nauki zawarte w doktrynalnej “tradycji” przekazywanej od czasów apostołów i spisanej części, którą jest Pismo).

Apostołowie przekazali ten urząd i władzę, następcom wyświęcając biskupów, aby podążali za nimi.

Linia sukcesji apostolskiej w naszym Kościele:

MICHEL JOSEPH PUGIN 

Został konsekrowany diecezjalnym biskupem diecezji Outaouais Katolickiego Kościoła Apostolskiego w Kanadzie 1 maja 1993 r. przez Justo Roque Gonzalez Trimiño, kanclerza ICAN w Stanach Zjednoczonych, Prymasa Katolickiego Kościoła Apostolskiego w Ameryce Północnej i biskupa diecezji nowojorskiej; Wspomagany przez Jose Juana Villegasa, biskupa pomocniczego diecezji nowojorskiej Katolickiego Kościoła Apostolskiego w Ameryce Północnej i przewodniczącego kolegium biskupów Katolickiego Kościoła Apostolskiego w Ameryce Północnej oraz Josepha Hladneya, biskupa diecezjalnego, diecezji Miami – Fort Lauderdale Katolickiego Kościoła Apostolskiego w Ameryce Północnej.

JUSTO ROQUE GONZALEZ TRIMIÑO 

Został konsekrowany diecezjalnym biskupem diecezji Manhattan i Trenton Kościoła Katolickiego Apostolstwa w Ameryce Północnej 5 marca 1989 r.przez Dom Luis Fernando CastilloMendez, Patriarchę Katolickiego Kościoła Apostolskiego Brazylii (ICAB) wspieranyego przez Dom BartolomeuSebastiãoVilela, Coadjutor Biskupa Brasilii i Wikariusza Generalny.

LUIS FERNANDO CASTILLO MENDEZ 

Został konsekrowany na biskupa Katolickiego Kościoła Apostolskiego w Wenezueli 3 maja 1948 r. Przez Carlosa Duarte Costa, założyciela, prymasa i biskupa Katolickiego Kościoła Apostolskiego Brazylii, wspieranego przez Dom Salomão Ferraz, biskupa konsekrowanego przez Dom Carlos Duarte Costa, który powrócił do Kościoła rzymskokatolickiego i został przyjęty jako ważny biskup przez papieża Jana XXIII i został mianowany biskupem tytularnym Eleutherna.

CARLOS DUARTE COSTA został konsekrowany tytularnym biskupem Maury i biskupem diecezjalnym Botucatu w Sao Paulo, w Brazylii Kościoła rzymskokatolickiego 8 grudnia 1924 r. Przez Sebastiao Leme de Silveira Cintra Tytularnego biskupa Orthosi, który był również późniejszym kardynałem i arcybiskupem Rio de Janeiro. Duarte Costa ustanowił katolicki Kościół Apostolski Brazylii 6 lipca 1945 r. Po jego wydaleniu z Kościoła rzymskokatolickiego przez H.H. Pius XII.

(Pozostała sukcesja jest dzielona z Kościołem Rzymsko-Katolickim).