Spowiedź św.

108.1 Indywidualna i integralna spowiedź i rozgrzeszenie stanowią pierwszą drogę, dzięki której wierny, świadomy grzechu ciężkiego, pojedna się z Bogiem i z Kościołem.

108.2 Osoba, która dopuściła się grzechów ciężkich odpuszczonych przez ogólne rozgrzeszenie, powinna przystąpić do spowiedzi indywidualnej, gdy tylko nadarzy się ku temu okazja, zanim otrzyma kolejne ogólne rozgrzeszenie, chyba że wystąpi słuszna przyczyna.

Sakrament pokuty i pojednania jest aktem liturgicznym, poprzez który chrześcijanin w postawie nawrócenia prosi Boga o przebaczenie, które dokonuje się w obliczu wielkiej Miłości Boga do człowieka. 

Wyróżnia się tzw. pięć warunków dobrej spowiedzi:

  1. Rachunek sumienia.
  2. Żal za grzechy.
  3. Mocne postanowienie poprawy.
  4. Szczera spowiedź.
  5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu