Powołanie

A może Ciebie Bóg woła?

​Pan Bóg od początku wzywał wybranych ludzi, by szli między swoich, czyli innych ludzi, ogłaszali Jego wole i wypełniali powierzone im szczególne zadania by byli sługami, narzędziami do wypełnienia Jego Woli na większa chwałę Jego. Chrystus wypełniając swa zbawczą misję na ziemi powołał Apostołów i dotąd wzywa nowe pokolenia „robotników na swoje żniwo” do głoszenia o Nim Dobrej Nowiny, służby Jemu, ludziom i Kościołowi. Jest to wybraństwo niezwykle, lecz nie jest to taki zawód wyuczony i wykonywany jak inne. Tu nie są decydujące zdolności, pobożność, lecz powołanie. Ten wewnętrzny głos jaki czuje się w sercu, by iść za Nim.

Jeśli odpowiesz Mu – tak, On obdarzy Cię łaską i światłem Ducha Świętego, by uzdolnić Cię do bycia dobrym i oddanym sługa. A Kościół poprzez formacje tj. ukształtowanie Cię w wymiarze duchowym, ludzkim, intelektualnym i duszpasterskim pomoże Ci dobrze przygotować się do tej trudnej, ale pięknej służby głoszenia, bycia drogowskazem do Niego i sprawowania sakramentów- znaków łaski Bożej. W tych trudnych obecnie dla Kościoła czasach Pan potrzebuje sług szczególnie Mu oddanych i wielu słyszy to Jego cierpliwe i ponaglające wezwanie-“pójdź za mną” lecz czuje niepewność, wątpliwości i obawy. Jeśli czujesz w głębi duszy to wołanie-nie lękaj się. Mimo, że jest to służba wymagająca pokonania wielu przeciwności, stawiająca trudne zadania i wymagania, tym bardziej że dodatkowo w naszym Kościele utrzymujemy się z prac w różnych zawodach.

Bóg powołuje znając nasze słabości udzieli łaski i poprowadzi. A my w Jego i Kościoła imieniu pomożemy.

Odważ się wiec podjąć to wyzwanie i napisz do nas. Może i Ty, drogi bracie czujesz powołanie. Jeśli tak jest – napisz do ks. Marcina marcin.zuber@ncacus.uk