Podobieństwa i różnice

Jesteśmy połączeni z Kościołem rzymskokatolickim przez biskupstwo i naszą wspólną wiarę, jaką wyznajemy w Credo Apostolskim, Credo Nicejskim i Credo Atanazego. Poniżej porównano praktykę wiary przyjętą przez NCACUS z obecnymi praktykami Kościoła rzymskokatolickiego.

​Wszystkie sakramenty sprawowane przez NCACUS są uważane za WAŻNE przez Święty Kościół Rzymski (Katolicki).

*Podobnie jak Kościół rzymskokatolicki, uznajemy celibat duchownych za szczególny dar, który wzmacnia posługę tych, którzy dobrowolnie go wybierają i który jest potężnym świadectwem chwalebnego panowania Boga. Celibat w naszym kościele jest jednak kwestia wyboru, a nie przymusem.

*Podobnie jak Kościół rzymskokatolicki, ubolewamy nad tragedią rozwodu, ale w świetle Ewangelii nie uważamy, by wykluczenie katolików żyjących ponownie w związku małżeńskim z sakramentów było zgodne z duchem Chrystusa.

*W przeciwieństwie do Kościoła rzymskokatolickiego, rozwiedzeni katolicy mogą ponownie zawrzeć związek małżeński przed księdzem i przeżyć swoje małżeństwo w pełnej komunii z Kościołem.

*Podobnie jak Kościół rzymskokatolicki, chrzest postrzegamy jako sakrament wtajemniczenia, który udostępnia nam wszystkie inne sakramenty.

* Trzymamy się nauki św. Tomasza z Akwinu, która mówi: „musimy kierować się własnym sumieniem”.

W Konstytucji dogmatycznej o Kościele Soboru Watykańskiego II czytamy: „Kościół wie, że na wiele sposobów łączy się z ochrzczonymi, którzy są czczeni imieniem chrześcijan, ale którzy […] nie zachowali jedności ani komunii pod następca Piotra. Wielu bowiem czci Pismo Święte jako zasadę wiary i życia, którzy mają szczerą gorliwość religijną, którzy z miłością wierzą w Boga Ojca Wszechmogącego i Chrystusa, Syna Bożego Zbawiciela, którzy są zapieczętowani przez chrzest, który jednoczy ich z Chrystusem i którzy rzeczywiście uznają i przyjmują inne sakramenty w swoich Kościołach lub wspólnotach kościelnych. Wielu z nich posiada ważne biskupstwo, sprawuje Najświętszą Eucharystię i kultywuje kult Matki Bożej Dziewicy. Ponadto istnieje udział w modlitwie i duchowych korzyściach; ci chrześcijanie są rzeczywiście w jakiś realny sposób zjednoczeni z nami w Duchu Świętym, gdyż przez Jego dary i łaski działa również w nich Jego uświęcająca moc”.

Modlimy się, abyś znalazł u nas dom. Obyś znalazł spokój na swojej życiowej podróży.