Kim jesteśmy?

NCACUS jest częścią Kościoła Katolickiego i Apostolskiego założonego przez Naszego Pana Jezusa Chrystus. Zachowując ważności linii Sukcesji Apostolskiej,  sakramenty udzielane przez kościół są ważne i godne urzędu.

Wyznajemy w symbole wiary jakimi są: wyznanie wiary Atanazjańskie, Nicejsko-Kontatynopolitańskie oraz Apostolskie. Przyjmujemy oświadczenia  pierwszych siedmiu Soborów powszechnych Kościoła Świętego.

Akceptujemy, że biskup Rzymu jest “Primus interPares” (pierwszym wśród równych) w Kościele katolickim.

Wierzymy, że moc Kościoła opiera się na autorytecie biskupów zebranych w radzie.

1. Jako Kościół wierzymy w siedem sakramentów.

2. Odrzucamy arianizm i inne herezje, które naruszają doktrynę katolicką.

3. Wyznajemy że Najświętsza Maryja Panna jest Matką Boga, przez którą nasz Zbawiciel Jezus Chrystus narodził się na świecie.

4. Cenimy celibat jako dar Ducha Świętego, który ofiarowany jest niektórym.

5. Wierzymy, że życie zaczyna się od poczęcia.Dlatego odrzucamy akt aborcji, jako środek do końca ludzkiego życia.

6. Uważamy, że stosowanie środków antykoncepcyjnych, jako kontroli urodzeń jest kwestią wolności sumienia.

7. Jesteśmy katolicką rodziną wyznaniową posiadającą jurysdykcję na terytorium Stanów Zjednoczonych, Włoch, Kolumbii, Kuby, Republiki Dominikany, Niemiec i Wielkiej Brytanii.

8. Jesteśmy Kościołem sakramentalnym, przyjmujemy pełnię chrześcijaństwa wyrażoną w tradycji katolickiej. Podtrzymujemy nauki wiary, które przekazali nam Apostołowie przez Jezusa Chrystusa.

Wyznajemy jedną świętą wiarę katolicką i apostolską wyrażoną w niepodzielnych soborach kościelnych.

9. Posiadamy ważną sukcesję apostolską od Bp. Carlos Duarte Costa,  który był rzymskokatolickim biskupem Tytularnej Stolicy Maura i Ordynariuszem Botucatu w Brazylii.

Dom Carlos Duarte Costa założył Igreja Catolica Apostolica Brasileira w dniu 6 lipca 1945 roku, a następnie Kościół zaczął rozprzestrzeniać się na inne narody.