Kim jesteśmy?

NCACUS jest częścią Kościoła katolickiego i apostolskiego założonego przez Naszego Pana Jezusa Chrystusa i tak długo, jak zachowuje swoją słuszną sukcesję, sakramenty są podawane w sposób właściwy.

Wyznajemy Atanazy, Credo Nicejskie i Apostolskie i wierzymy w oświadczenia pierwszych siedmiu chrześcijańskich soborów powszechnych.

Akceptujemy, że biskup Rzymu (papież- który zasiada w katedrze św. Piotra)jest “Primus interPares” (pierwszym wśród równych) w Kościele katolickim.

Wierzymy, że moc Kościoła opiera się na autorytecie biskupów zebranych w radzie.

1. NCACUS wierzy, że siedem sakramentów jest instytucją boską.

2. Odrzucamy arianizm i inne herezje, które naruszają doktrynę katolicką.

3. Wierzymy, że Najświętsza Maryja Panna jest naprawdę Matką Boga, “Theotokos”, przez którą nasz Zbawiciel Jezus Chrystus narodził się na świecie; Ma wielką moc wstawienniczą i poszukujemy jej modlitw i wstawiennictwa w imieniu nas samych, Kościoła i świata.

4. Wierzymy w kapłaństwo mężczyzn. Cenimy celibat jako dar Ducha Świętego, który dawany jest niektórym.

5. Wierzymy, że życie zaczyna się od poczęcia i dlatego odrzuca akt aborcji,jako środek do końca ludzkiego życia.

6. Uważamy, że stosowanie środków antykoncepcyjnych, jako kontroli urodzeń jest częścią wolności sumienia jednostki.

7. Jesteśmy katolicką rodziną wyznaniową posiadającą jurysdykcję na terytorium Stanów Zjednoczonych, Włoch, Kolumbii, Kuby, Republiki Dominikany, Niemiec i Wielkiej Brytanii.

8. Jesteśmy Kościołem sakramentalnym, przyjmujemy pełnię chrześcijaństwa wyrażoną w tradycji katolickiej; podtrzymujemy nauki wiary, które przekazali nam Apostołowie przez Jezusa Chrystusa; wyznajemy jedną świętą wiarę katolicką i apostolską wyrażoną w niepodzielnych soborach kościelnych.

9. Posiadamy ważną sukcesję apostolską od Bp. Carlos Duarte Costa,  który był rzymskokatolickim biskupem Tytularnej Stolicy Maurów i Ordynariuszem Botucatu w Brazylii. Dom Carlos Duarte Costa założył Igreja Catolica Apostolica Brasileira w dniu 6 lipca 1945 roku, a następnie Kościół zaczął rozprzestrzeniać się na inne narody.