Duszpasterze

Ks.Bp. Michel Joseph Pugin OSB
Prymas Kościoła
Ks.Bp. Dawid Pawel Plonka FSMD
Biskup Pomocniczy
Ks. Humberto Enriquez
Wicekanclerz Kościoła
Ks. Robert Wierciński
Kanclerz Wikariatu
Ks. Emmanuel Della Luna
Wicekanclerz Kościoła
Ks. Jacek Komodziński
Sekretarz Wikariatu jacek.komodzinski@ncacus.pl

Kapłani


O. Adam Jaroslaw Adamski FSMD
ks. Marcin Zuber
Duszpasterz ds. Powołań marcin.zuber@ncacus.uk
ks. Tomasz Dobiecki
Wikariusz parafii pw. Św. Józefa w Hannover tomasz.dobiecki@ncacus.de
ks. Sylwester Drabik
Proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Bristol sylwester.drabik@ncacus.uk

Klerycy


Krzysztof Soroka
Kleryk
Mateusz Henke
Kleryk
Bartłomiej Mysiak
Kleryk
Br. Tomasz Konopacki FSMD
Brat zakonny
Sebastian Janta Lipinski
Kleryk