Chrzest św.

“Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody, Chrzest św.chrzcząc w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego … Kto uwierzy i ochrzci się – będzie zbawiony” (Mt 28, 19)

Aby ochrzcić dziecko należy przedstawić następujące dokumenty:

  • Metryka urodzenia dziecka ( Geburtsurkunde ), którą wydaje Standesamt.
  • Dane personalne rodziców dziecka (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania).
  • Dane personalne rodziców chrzestnych dziecka (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania).

Dane personalne są podawane tylko do użytku kościelnego.

Chrzest może zgłosić przynajmniej jedno z rodziców.

Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest na prośbę Rodziców Dziecka niezależnie od dnia tygodnia. Pragnienie ochrzczenia dziecka należy zgłosić przynajmniej tydzień przed planowanym terminem chrztu. Dziecko zostanie wtedy zapisane w Księdze Chrztów.

Sakrament Chrztu świętego udzielany jest w czasie Mszy świętej lub bezpośredni po Mszy świętej niedzielnej czy świątecznej zgodnie z życzeniem rodziców dziecka.

Jeśli rodzice posiadają Stammbuch, to po udzielonym już chrzcie, proszeni są o skontaktowanie się z kancelarią w celu wpisania tego faktu do zbioru rodzinnych dokumentów.

Pozostałych informacji udziela kancelaria Kościoła lub ks. proboszcz.